Een roerend goed is in de meeste gevallen een goed dat verplaatst kan worden en geen onroerend goed is.

Roerende goederen zijn bijvoorbeeld huisraad, voertuigen, sieraden, kunstwerken, aandelen en andere financiële instrumenten, kranen. buldozers e.d.

Een onroerend goed daarentegen is een goed dat niet verplaatst kan worden en verbonden is met de grond, zoals een gebouw, een stuk land, een appartement, een waterweg of een andere constructie op de grond bijvoorbeeld een overslag kraan.

In sommige gevallen kan de kwalificatie van een goed als roerend of onroerend echter afhangen van de omstandigheden van het specifieke geval en de wetgeving in het rechtsgebied waarin het zich bevindt. Bijvoorbeeld, in sommige rechtsgebieden kunnen bepaalde zaken die normaal gesproken als roerend goed worden beschouwd, toch als onroerend goed worden beschouwd als ze permanent aan een gebouw zijn bevestigd, zoals een airconditioningsysteem of een lift.

Voorbeeld is de de uitspraakt in het , “Kranen arrest van Arnhem”, dat gaat over een uitspraak van een rechtbank in Arnhem. Zonder specifieke details over de zaak is het moeilijk om te zeggen of deze specifieke zaak betrekking had op de kwalificatie van een goed als roerend of onroerend. Over het algemeen is echter de aard en context van het goed doorslaggevend om te bepalen of het gaat om een roerend of onroerend goed.

Kranen arrest van de Beton centrale in Arnhem

Het “Kranen/Arrest” van de Hoge Raad uit 1975, ook wel bekend als het “Beton Centrale-arrest”. Dit arrest gaat over de vraag of kranen die zijn bevestigd aan een gebouw, roerend of onroerend zijn in de zin van het eigendomsrecht.

In het arrest besliste de Hoge Raad dat kranen die zijn bevestigd aan een gebouw, onroerend zijn in de zin van het eigendomsrecht. Dit betekent dat als een kraan aan een gebouw is bevestigd, deze automatisch eigendom wordt van de eigenaar van het gebouw en niet van de eigenaar van de kraan.

De Hoge Raad kwam tot deze beslissing omdat de kranen zo stevig aan het gebouw waren bevestigd dat ze niet zonder beschadiging van het gebouw konden worden verwijderd. De kranen waren daarom onderdeel geworden van het gebouw en daarmee onroerend geworden.

Dit arrest is van belang omdat het de grens tussen roerende en onroerende zaken in de context van eigendomsrecht verder heeft verduidelijkt. Het is echter belangrijk op te merken dat de beoordeling of een zaak roerend of onroerend is, afhankelijk kan zijn van de omstandigheden van het specifieke geval en de wetgeving in het rechtsgebied waarin het zich bevindt.

Niet van zelf sprekend!

Dat klopt, het is inderdaad niet vanzelfsprekend of een zaak roerend of onroerend is. De kwalificatie van een zaak als roerend of onroerend is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de fysieke eigenschappen van de zaak, de context waarin de zaak wordt gebruikt en de toepasselijke wetgeving.

Daarom is het belangrijk om in elk individueel geval te beoordelen of een zaak roerend of onroerend is. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn bij de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij de koper en verkoper het eens moeten zijn over welke zaken bij de transactie zijn inbegrepen en welke niet.

In sommige gevallen kan de kwalificatie van een zaak als roerend of onroerend ook van belang zijn voor de toepassing van wetgeving, bijvoorbeeld voor de verdeling van goederen bij een erfenis of voor de aansprakelijkheid bij schade of verlies van de zaak.

Daarom is het raadzaam om in geval van twijfel of geschillen hierover bij ons advies in te winnen om de kwestie te beoordelen en e.v.t.op te lossen.

Informatie bel of mail en
neem contact met ons op: