Inspecties

Samen met onze partners in ons netwerk voeren we wereldwijd inspecties uit ten behoeve van aankopen, arbitrage of verzekeringsdoeleinden.

De uitkomsten worden vastgelegd in overzichtelijke rapportages die u in één oogopslag inzicht geven in de technische aspecten, deugdelijkheid, afschrijvingskosten en zakelijke kansen in de nabije toekomst en op de lange termijn. Ook wordt er aandacht besteed aan bedrijfskritische processen en het marktpotentieel. Hierdoor kunt u de risico’s van uw investering beperken en een hoger rendement behalen.

Samen met onze partners in ons netwerk voeren we wereldwijd inspecties uit ten behoeve van aankopen, arbitrage of verzekeringsdoeleinden. De uitkomsten worden online vastgelegd in overzichtelijke en digitaal deze rapportages die u in één oogopslag inzicht geven in de technische aspecten, deugdelijkheid, afschrijvingskosten en zakelijke kansen in de nabije toekomst en op de lange termijn. Ook wordt er aandacht besteed aan bedrijfskritische processen en het marktpotentieel. Hierdoor kunt u de risico’s van uw investering beperken en een hoger rendement behalen.

We kunnen een inspectiedienst aanbieden voor aankopen, arbitrage of verzekeringsdoeleinden. Dit doen we samen met partners wereldwijd om deze inspecties uit te voeren en leveren rapporten die informatie geven over technische aspecten, deugdelijkheid, afschrijvingskosten en zakelijke kansen op de korte en lange termijn. De rapporten bevatten ook informatie over technische-, of bedrijfskritische processen en marktpotentieel, zodat klanten risico’s kunnen beperken en hogere rendementen kunnen behalen op hun investeringen. Klinkt als een waardevolle dienst voor bedrijven die betrouwbare informatie nodig hebben voordat ze belangrijke aankopen doen of zakelijke beslissingen nemen.

Een technische inspectie van een kraan, vliegtuig of schip? Dit bestaat uit het grondig controleren van alle technische aspecten van het apparaat om ervoor te zorgen dat het veilig en efficiënt kan functioneren.

Bij een technische inspectie van een kraan zal een inspecteur direct of indrect laten controleren of alle mechanische en elektrische onderdelen goed werken en of er geen tekenen zijn van slijtage, scheuren of andere schade. Er wordt ook gekeken naar de stabiliteit van de kraan en of deze veilig is voor gebruik. Tijdens de inspectie wordt ook gecontroleerd of de kraan voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften en -normen.

Bij een technische inspectie van een vliegtuig zal een inspecteur de verschillende systemen van het vliegtuig controleren, zoals de motor, het landingsgestel, de remmen, de elektronica en de brandstoftanks. Er wordt gecontroleerd op mogelijke slijtage of schade en er wordt ook gekeken naar de prestaties van het vliegtuig, zoals de snelheid, het brandstofverbruik en het vermogen om te stijgen en te dalen. Bij de inspectie wordt ook gecontroleerd of het vliegtuig voldoet aan de geldende luchtvaartveiligheidsvoorschriften en -normen, en of het veilig is om mee te vliegen.

Belangrijk onderdeel van de taxatie

De technische inspectie van een kraan of vliegtuig, wat voor alle objecten geld is administratie een belangrijk onderdeel van het inspectieproces.

Na de inspectie worden de bevindingen gedocumenteerd en vastgelegd in een rapport. Dit rapport bevat een overzicht van de inspectie en de uitkomsten van de inspectie. Het rapport kan ook aanbevelingen bevatten voor reparaties, onderhoud of vervanging van onderdelen.

De administratie omvat ook het bijhouden van de onderhoudshistorie van het apparaat, inclusief eventuele reparaties, onderhoudsbeurten en upgrades. Dit is belangrijk voor de veiligheid en om ervoor te zorgen dat het apparaat efficiënt blijft werken.

De inspecteur kan ook de eigenaar of exploitant van het apparaat adviseren over toekomstige onderhouds- en inspectieplannen op basis van de bevindingen van de inspectie. Het bijhouden van deze informatie kan helpen om de betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid van het apparaat te waarborgen en om de levensduur van het apparaat te verlengen.

Invloed op de waarde

Een technische inspectie kan een aanzienlijke invloed hebben op de waarde van een kraan of vliegtuig, omdat het resultaat van de inspectie belangrijke informatie bevat over de technische conditie van het apparaat.

Als uit de inspectie blijkt dat het apparaat goed is onderhouden en in goede staat verkeert, kan dit de waarde van het apparaat verhogen. Een potentiële koper of gebruiker zal immers meer vertrouwen hebben in het apparaat als de inspectie aantoont dat het veilig en betrouwbaar is.

Aan de andere kant kan een inspectie die aantoont dat er problemen zijn met het apparaat, zoals beschadigde onderdelen of gebrekkige prestaties, de waarde van het apparaat verlagen. Potentiële kopers of gebruikers kunnen aarzelen om het apparaat te kopen of te gebruiken als ze zich zorgen maken over de veiligheid of betrouwbaarheid ervan.

In het algemeen kan een positieve technische inspectie bijdragen aan het behoud van de waarde van een kraan of vliegtuig, terwijl een negatieve inspectie kan leiden tot waardeverlies. Het is daarom belangrijk om regelmatig technische inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat het apparaat veilig, betrouwbaar en in goede staat blijft, wat kan helpen om de waarde op de lange termijn te behouden.

Informatie bel of mail en
neem contact met ons op: