Ervaring speelt zeker een belangrijke rol spelen bij de waardering van de roerend zaak. Een taxateur met levenservaring kan bijvoorbeeld een beter begrip hebben van de specifieke marktomstandigheden en de historische ontwikkeling van in een niche markt.. Hierdoor kunnen we beter inschatten hoe de waarde van een bedrijf of de actva in de toekomst zal evolueren.

Bovendien kan de ervaring van de taxateur ook van invloed zijn op de subjectieve elementen van de waardering. Bijvoorbeeld, als de taxateur zelf jaren lang op de werkvloer heeft gestaan, kan hij of zij beter begrijpen hoe een eigenaar of koper denkt en dit weegt mee in de waardering.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat levenservaring alleen niet voldoende is voor een nauwkeurige waardering. Een taxateur moet ook beschikken over voldoende technische kennis en een goede methodologie volgen om een objectieve en accurate waardering te kunnen maken. Het is dus belangrijk dat een taxateur zowel de nodige technische expertise als levenservaring heeft om u een goed beeld te geven van de waarde van het bedrijfs middel of bedrijf.

Inlevingsvermogen

Emoties kunnen een belangrijke rol spelen bij de taxatie van roerende zaken, vergelijkbaar zoals bijvoorbeeld bij kunstvoorwerpen of antiek. De emotionele waarde van een object kan de subjectieve perceptie van de waarde ervan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, bij nieuwe plannen om de concurentie voor te blijven of vereërving van een geliefd familielid of bij bedrijfs beeindingen en overdracht van vader op dochter en zoon. Het bedrijf of object kan voor die persoon veel meer emotionele of andere waarde hebben dan voor iemand anders die er geen persoonlijke band mee heeft.Dit geld bij koop en verkoop. Inlevingsvermogen in de situatie si dan van groot van belang.

Hoewel de emotionele waarde van een object subjectief is en niet kan worden gemeten met traditionele taxatiemethoden, kan deze wel van invloed zijn op de marktwaarde van het object. Bij de taxatie van roerende zaken is het daarom belangrijk om rekening te houden met de emotionele waarde van het object, vooral als het object van belang is voor een bepaalde doelgroep.

Bij het taxeren van roerende zaken is het zaak om objectief te zijn en zakelijk te blijven zijn en alleen te kijken naar de feitelijke kenmerken en omstandigheden van het object, zoals de ouderdom, conditie, zeldzaamheid en de marktvraag. Daarom is het dat wij ons gespecialiseerd hebben in een bepaalde categorie van objecten en bedrijven en daarvoor de relevante kennis en ervaring opgebouwd hebben om tot een nauwkeurige taxatie of inschatting te komen.

Informatie bel of mail en
neem contact met ons op: