Gekwalificeerd

Ons team van beëdigde taxateurs en makelaars zijn professionals die wettelijk bevoegd zijn om officiële uit te voeren binnen het vakgebied, dat hijs-, hef- en graafwerktuigen on-en offshore offshore wereldwijd. Zie onze specialisatiegebieden.

Een beëdigde status betekent dat onze taxateurs en makelaars een eed hebben afgelegd voor de rechtbank, waarin zij verklaren dat zij zich zullen houden aan de regels en wetten die hun beroep beheersen, en dat zij hun werk altijd objectief, onafhankelijk en deskundig zullen uitvoeren.

Daarom is een beëdigd taxateur en makelaar een deskundige en onafhankelijke professional die waardevolle inzichten en expertise kan bieden bij de aankoop, verkoop of taxatie van onroerende en roerende goederen. Taxaties hebben vaak juridische en financiële gevolgen, dus het is belangrijk dat wij hun werk zorgvuldig en accuraat uitvoeren.

Methodieken

Wat Noorman Taxaties onderscheidt is dat onze taxaties bewezen overeenkomen met de opbrengsten. Om deze nauwkeurigheid te bereiken, hebben wij onze eigen taxatieprocedure ontwikkeld, waarmee wij toegang hebben tot de meest geavanceerde en uitgebreide database en software ter wereld, van het World Treasury Center in samenwerking met World Experts Today en World Data Today.

Deze procedure bestaat uit vijf verschillende onderzoeksfasen:

Onderzoek naar de commerciële haalbaarheid op de internationale markt
Ontwerp, duurzaamheid, productie- en exploitatiekosten en verdiencapaciteit
Concurrentiepositie – zijn de aankoopprijs en exploitatiekosten marktconform en in evenwicht met de prestaties en voorgenomen investeringen, of moeten alternatieven worden overwogen?
Referentieonderzoek – verwijzen naar de historie van eerdere, vergelijkbare investeringen uit de WTC database
Balansonderzoek – wat zijn de commerciële, juridische en fiscale gevolgen van de investering voor de balans?
De impact van de investering op het milieu en de arbeidsomstandigheden

Wij geven alleen een waardering af als alle uitkomsten binnen een vooraf bepaalde acceptabele bandbreedte vallen. Onze waarderingen zijn marktgericht en betrouwbaar.

NB.Merk op dat op alle aan ons toevertrouwde informatie en activiteiten, zowel voor bestuurders als voor medewerkers, een voortdurende professionele geheimhoudingsplicht van toepassing is.

Zelfkritiek: Ontdek het verschil dat zelfkritiek kan maken met Noorman Taxaties. Bij Noorman Taxaties streven we voortdurend naar de beste resultaten. Door open te staan voor feedback en ons werk kritisch te evalueren, kunnen we gericht werken aan onze sterke en zwakke punten om onze prestaties te verbeteren en de hoogste kwaliteit te leveren aan onze klanten. Ons credo is simpel: gezonde zelfkritiek is de sleutel tot het bereiken van het beste in zowel jezelf als je werk. Sluit je aan bij Noorman Taxaties en ontdek hoe we samen het beste uit u en uw opdracht kunnen halen.

Informatie bel of mail en
neem contact met ons op: