Taxaties - rapportage & werkwijze

Onze taxaties geven een helder en objectief beeld van de waarde van een object of onderneming en de eventuele goodwill.Onze rapporten  behandelen  onderwerpen  als courantheid, (achterstallig) onderhoud, vrije verkoop- en executiewaarde of restwaarde,  status van keuringen, certificaten en de conditie. Al naar gelang de situatie bepalen we welke waarde moet worden vastgesteld.

Noorman Taxaties biedt drie standaardrapportages:

1 - Quickscan (veel gebruikt in het voortraject van financiering vanwege de lage kosten)

Op basis van de door u verstrekte gegevens bepalen wij de gemiddelde marktwaarde voor een vergelijkbaar object op dat moment, in de vorm van vrije verkoopwaarde, executiewaarde en restwaarde.

2 - Trend-rapport (waardeverloop) Een trendrapport schetst het waardeverloop van een object binnen een bepaalde periode.

3 - ACV (Algemene Conditie Verklaring) Een ACV bevat een uitgebreid overzicht van de technische conditie van een object.

Voordeel van de standaardrapportages is dat deze snel aangeleverd kunnen worden en dat we vaste en/of bulk tarieven hanteren.

Taxatiesrapporten worden op maat geschreven en verschaffen op heldere wijze inzicht voor alle betrokkenen, zoals partners, belanghebbenden, tegenpartijen, kopers, verkopers, financiers e.d.

Na een fysieke inspectie (verplicht) van het object worden onze bevindingen in een taxatierapport (waardedocument) vastgelegd. Hierin vindt u onder andere een beoordeling van de technische staat waarin het object zich bevindt, alsmede een waardering met betrekking tot het commerciële potentieel en een nauwkeurige schatting van de verkoop- en executiewaarde. Een taxatierapport is een waardedocument dat veelal als uitgangspunt voor investerings- en financieringsscenario’s of balanstechnisch wordt gebruikt. 

Contact

  • Breedstraat 2, 3633 AX
  • Vreeland, The Netherlands
  • KvK Utrecht 30 12 83 62
  • T +31 (0)294 - 23 61 61
  • F +31 (0)294 - 23 21 81
  • info@noormantaxaties.nl

Taxatie

Handeltje kopen

Bonus